DİSLEKSİ...
disleksinin bizcesi
90 adet konu ile disleksi hakkında bilgiler veriyoruz!

Disleksi ve Sinestezi


Disleksi ile Sinestezi arasında bir bağ olduğuna inandığım için bu konuyuda burada işelemeyi gerekli gördüm.

SİNESTEZİ NEDİR?

Sinestezi bir tur algılama farklılığı diyebiliriz. Bu tur insanların sesleri görebildiği, renkleri hissedebildiği ve şekillerin tadını alabildiğine rastlanmakta.

Sinestezi hastalarında herhangi bir duyunun uyarımı otomatik olarak başka bir duyu algısını tetikliyor.

Sinesteziklerde seslerin koklandığı, şekillerin tadıldığı ve renklerin duyulduğu bir mekanizmadan söz edebiliriz. Örneğin C harfinin bir renk karşılığı veya Aksaray ilinin bir renk yada koku olarak karşılığı vardır. Yada tam tersi, bir koku algılandığında farklı çağrışımlar yapabilmekte.

Sinestezi hastalığı kişilerde ya sonradan bir takım hastalıklar sebebi ile meydana gelmekte ya da doğuştan var olarak nedeni bilinmeden nadir rastlanan bir sağlık problemidir.

Nedeni henüz çözülemeyen sinestezi her 25.000 kişiden birinde görülen, ender bir durum.

Sinestezi hastalığı her kişide aynı şekilde etki göstermez. Hastadan hastaya farklılık gösteren sinestezi hastalığı bir ayrıcalık olarakta kabul edilmekte.

Yapılan araştırmalara göre babadan kıza, anneden kıza ve anneden oğla geçtiği görülmüş, ancak babadan oğula geçtiği görülmemiştir.

Sinestezi hastalığının ekseri beynin sol yarım küresiyle ilişkili olması dikkat çeker.

Bu hastalığın bir tür yetenek olduğunu düşünenlerde bulunmaktadır. Çünkü yapılan beyin görüntüleme araştırmalarında limbik korteks ve hipokampüsün daha etkin olarak çalıştığı gözlenmiş ve buda hastaların güçlü bir hafızaya sahip olmalarını sağlamıştır.

Tarihte birçok sinestezi hastasının müthiş eserleri bulunması da bu teoriyi desteklemektedir.

Bazı araştırmacılarca dil dışı düşünmenin özel bir belirti¬si olarak kabul edilirken, bazılarınca tam bir “hastalık”, “anormallik” ve mucize, mistik bir insan yeteneği olarak kabul edilir. Hatta, sinesteziyi biyolojik bir olaydan ziyade sosyal ve kültürel bir fenomen olarak görenler de vardır. Sinestezi bir hastalık olarak değil de bir duyusal algılama “hediyesi” olarak görülebilir.

Sinesteziklerin Rakamları renkli algılamasını temsil eden bir tablo


Sinestezinin birçok şekli vardır. En sık izlenen şeklinde kişi, harfleri renk olarak deneyimler. Her harf, kişinin kendisine göre farklı bir renk olarak algılanır. Bu kişiler (sinestezikler), eğer erken çocukluk döneminde bu deneyimi yaşamaya başlarlarsa sinesteziyi günlük normal, olağan bir olay olarak düşünürler.

Sinestezilerin çoğu, diğer insanların algısal deneyimlerinin bir parçası olarak aynı deneyimleri yaşamadıklarını öğrendiklerinde büyük bir şaşkınlık yaşarlar. Çünkü o zamana kadar herke¬sin kendisi gibi algıladığını kabul etmiş ve düşünmüştür.

Birçok ünlü sinestezik vardır: Vladimir Nabokov, Amy Beach, Gyorgy Ligeti, Joachim Raff, Henrik Wiese, Franz Liszt, Olivier Messiaen, Kons-tantin Saradzhev ve bilim adamı Nicola Tesla, fizikçi Richard Feynman gibi isimler sıralanabilir.


Etiketler: , , , ,

Soru sorun / Yorum yapin

Bu kategorideki Diger Zayıflama Yöntemleri
Disleksinin duyma problemine de neden olabileceği üzerinde durulmakta. ABD Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Araştırmaları’nda yürütülen ve Science Dergisi’nde yayınlanan bir araştırmaya göre, dislektiklerin, sesleri tanımada diğer insanlara göre daha çok sıkıntı çekiyor. Araştırmaya...
Daha önceki yazımızda Sinestezi hakkında bilgiler vermiştik. Disleksililerin aynı zamanda sinestezik olma ihtimalinin yüksek olduğu düşüncesiyle Sinesteziklerin özelliklerini maddeler halinde düzenledik. Maddeleri soru şeklinde değil de özellik şeklinde yazdık. Bu özelliklerin kendinizde...
Disleksi ile Sinestezi arasında bir bağ olduğuna inandığım için bu konuyuda burada işelemeyi gerekli gördüm. SİNESTEZİ NEDİR? Sinestezi bir tur algılama farklılığı diyebiliriz. Bu tur insanların sesleri görebildiği, renkleri hissedebildiği ve şekillerin...
Dislektiklerde görülebilecek bazı sıkıntıladan biriside panik ataktır. Panik atağın belirtileri başka hastalıklarla karıştırılabildiğini unutmamalı. Şimdi bu rahatsızlığı tanıyalım. Panikatak, başta “Panik Bozukluk” olmak üzere, birçok psikiyatrik bozuklukta ve bazı fiziksel hastalıklarda görülebilen;...
Disleksi Yazılar
Yeni Eklenenler
Ziyaretçi Yorumları
Dikkat;
    Disleksi hakkında bilinçlendirme yapmaya çalıştığımız sitemiz sizleri bilgilendirmek amacıyla çeşitli kaynaklar ve yaşanmış tecrübelerden faydalanılarak hazırlanmıs olup hic bir sekilde doktor tavsiyesi yerine geçmemektedir.
    Bu bilgilerin yetkisiz kişilerce (anne- baba vs.) uygulanmasından kaynaklanan sorunlardan disleksi.info ve bilgi aktarması yapan (sitemiz yazar/ziyaretçiler vb.) ilgili kisiler sorumlu degildir.
Disleksi ve Dislektik Hakkında Herşey.
Copyright 2011 - 2012 Disleksi.info